Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Energieffektivitet

Krav ID
10070:1
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Kokgrytor ska ha minst 93% energieffektivitet enligt EFCEM:s Energy Efficiency Standard for boiling pans eller likvärdig standard.

AMA-rubrik
Skriv in kravtext under kod och rubrik i AMA Hus 21:
XLC.33 Kokgrytor

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Energieffektivitet

Krav ID
10070:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Kokgrytor ska ha minst 90% energieffektivitet enligt EFCEM:s Energy Efficiency Standard for boiling pans eller likvärdig standard.

AMA-rubrik
Skriv in kravtext under kod och rubrik i AMA Hus 21:
XLC.33 Kokgrytor

Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts