Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Mattemperaturgivare

Krav ID
11531
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

För att erhålla [poäng/prisavdrag] vid anbudsutvärderingen ska kokgrytan vara utrustad med mattemperaturgivare/kärntemperaturgivare eller likvärdigt för att möjliggöra en energieffektiv tillagning i grytan genom att kunna styra temperaturen på maten.


AMA-rubrik
Skriv in kravtext under kod och rubrik i AMA Hus 21:
XLC.33 Kokgrytor

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts