Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Ljudnivå

Krav ID
10075:2
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Ljudtrycksnivån för kylskåp, frysskåp och kombinerade kyl/frysskåp, kylbänkar, frysbänkar samt snabbnedkylningsskåp ska maximalt uppgå till nivåerna enligt tabellen nedan. Ljudtrycksnivån ska mätas enligt standard EN 60704-1, EN ISO 3744 eller likvärdig standard.

Produkttyp Ljudtrycksnivå (dB)
Kylskåp, kylbänk samt kombinerade kyl/frysskåp 55
Frysskåp och frysbänk 60
Snabbnedkylningsskåp 70

AMA-rubrik
Skriv in kravtext under aktuell kod och rubrik i AMA Hus 21:
XMB KYLENHETER OCH FRYSENHETER FÖR LIVSMEDEL M M
XMB.1 Kylmöbler
XMB.11 Kylskåp
XMB.111 Kylskåp med inbyggt kylaggregat
XMB.112 Kylskåp anslutna till köldmediesystem
XMB.113 Kylskåp anslutna till köldbärarsystem
XMB.114 Dryckeskylskåp
XMB.1141 Dryckeskylskåp med inbyggt kylaggregat
XMB.1142 Dryckeskylskåp anslutna till köldmediesystem
XMB.1143 Dryckeskylskåp anslutna till köldbärarsystem
XMB.2 Frysmöbler
XMB.22 Frysskåp
XMB.221 Frysskåp med inbyggt kylaggregat
XMB.222 Frysskåp anslutna till köldmediesystem
XMB.5 Utrustning för nedkylning
XMB.52 Snabbnedkylningsskåp
XMB.521 Snabbnedkylningsskåp med inbyggt kylaggregat
XMB.522 Snabbnedkylningsskåp anslutna till köldmediesystem

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts