Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Induktionsspis

Krav ID
10086:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Spisen ska vara av induktionstyp eller annan likvärdig teknik.

AMA-rubrik
Skriv in kravtext under aktuell kod och rubrik i AMA Hus 21:
XLC.1 Spisar
XLC.11 Elspisar
XLC.113 Induktionsspisar

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts