Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Energiprestanda kombiugn

Krav ID
11512
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Kombiugnar ska uppfylla kraven på energiprestanda i Energy Star for commercial ovens, version 2.2 eller senare. 

AMA-rubrik
Skriv in kravtext under aktuell kod och rubrik i AMA Hus 21:
XLC.2 Ugnar
XLC.22 Varmlufts-, konvektions- och kombiugnar

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts