Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Isolering med dubbelglas

Krav ID
11513
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Ugnar ska minst vara isolerade med dubbelglas.

AMA-rubrik
Skriv in kravtext under aktuell kod och rubrik i AMA Hus 21:
XLC.2 Ugnar
XLC.21 Stekugnar
XLC.22 Varmlufts-, konvektions- och kombiugnar
XLC.23 Pizzaugnar
XLC.24 Mikrovågsugnar
XLC.25 Bandugnar

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts