Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Lufttäthet

Krav ID
10947:1
Kriterienivå
Spjutspetsnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA-rubrik:
AMA AF 12
AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
OCH
AMA Hus 14
01.S Sammansatta byggdelar i hus
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Lufttäthet".)

Lufttäthet ska projekteras till ett luftläckage q50 enligt SS-EN 13829, som inte överstiger 0,3 l/s, m2.

Tryckprovning ska ske efter genomförda åtgärder. Läckage ska fördelas endast på klimatskärmens area, läckage till omgivande utrymmen antal vara noll.

Ytan avser den sektionerade delen av byggnadens area som omfattas av beställarens täthetsplan eller den del av byggnaden som berörs av uppdraget. (Till upphandlaren: Omfattas hela byggnaden tas denna sista mening bort.)

AMA Hus 14
YSC.111 Kontroll av lufttäthet
(Här anges att protokoll från läcksökning och täthetsprovning ska överlämnas till beställaren, man bör också ange hur de ska överlämnas, pdf-filer på USB-minne eller på annat sätt.)

Läcksökning och tryckprovning ska dokumenteras och ingå i relationshandlingarna.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Lufttäthet

Krav ID
10947:1
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA-rubrik:
AMA AF 12
AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
OCH
AMA Hus 14
01.S Sammansatta byggdelar i hus
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Lufttäthet".)

Lufttäthet ska projekteras till ett luftläckage q50 enligt SS-EN 13829, som inte överstiger 0,4 l/s, m2.

Tryckprovning ska ske efter genomförda åtgärder. Läckage ska fördelas endast på klimatskärmens area, läckage till omgivande utrymmen antal vara noll.

Ytan avser den sektionerade delen av byggnadens area som omfattas av beställarens täthetsplan eller den del av byggnaden som berörs av uppdraget. (Till upphandlaren: Omfattas hela byggnaden tas denna sista mening bort.)

AMA Hus 14
YSC.111 Kontroll av lufttäthet
(Här anges att protokoll från läcksökning och täthetsprovning ska överlämnas till beställaren, man bör också ange hur de ska överlämnas, pdf-filer på USB-minne eller på annat sätt.)

Läcksökning och tryckprovning ska dokumenteras och ingå i relationshandlingarna.

Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Lufttäthet

Krav ID
10947:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA-rubrik:
AMA AF 12
AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
OCH
AMA Hus 14
01.S Sammansatta byggdelar i hus
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Lufttäthet".)

Lufttäthet ska projekteras till ett luftläckage q50 enligt SS-EN 13829, som inte överstiger 0,5 l/s, m2.

Tryckprovning ska ske efter genomförda åtgärder. Läckage ska fördelas endast på klimatskärmens area, läckage till omgivande utrymmen antal vara noll.

Ytan avser den sektionerade delen av byggnadens area som omfattas av beställarens täthetsplan eller den del av byggnaden som berörs av uppdraget. (Till upphandlaren: Omfattas hela byggnaden tas denna sista mening bort.)

AMA Hus 14
YSC.111 Kontroll av lufttäthet
(Här anges att protokoll från läcksökning och täthetsprovning ska överlämnas till beställaren, man bör också ange hur de ska överlämnas, pdf-filer på USB-minne eller på annat sätt.)

Läcksökning och tryckprovning ska dokumenteras och ingå i relationshandlingarna.