Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Miljösamordnare vid utförarentreprenader

Krav ID
10927:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Kvalificeringskrav
Kravtext

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFC.32 Entreprenörens organisation
(Ange nedanstående text under denna kod och rubrik eller under någon av underliggande koder och rubriker.)
AFC.323 Entreprenörens arbetschef, platschef m. fl.
AFC.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige
AFC.325 Entreprenörens miljöansvarige

Entreprenören ska formellt utse en person som ska ha ett övergripande ansvar för samordning av arbetet med byggprocessens miljöaspekter och ansvar för samordning av beställarens miljö - och energikrav inom projektet.

Anbudet ska med namn och kontaktuppgifter ange vem som har detta samordningsansvar.

Miljösamordnare eller Miljöledare kan exempelvis vara en sådan person. Sådan samordnare ska ha erforderlig kompetens för sitt ansvar. Fler samordningsroller för olika områden (så som konstruktioner, energiaspekter, täthet, fuktsäkerhet med mera) kan också utses så länge ett övergripande samordningsansvar finns.

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFB.31 Anbudets form och innehåll
(Ange nedanstående text under egen okodad underrubrik " Miljösamordnare".)

Anbudet ska med namn och kontaktuppgifter ange vem som har övergripande ansvar för samordning av arbetet med byggprocessens miljöaspekter och ansvar för samordning av beställarens miljö - och energikrav inom projektet.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts