Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Materialåtervinningsbara plastförpackningar (Design for recycling)

Krav ID
11464
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Entreprenören ska under kontraktstiden främja att de plastförpackningar som används inom projekt är designade för materialåtervinning.

Entreprenören ska inom kontraktet kunna kartlägga och motivera vilka plastförpackningar i byggprojektets olika skeden som är materialåtervinningsbara enligt nedan.

Med materialåtervinningsbara förpackningar avses plastförpackningar, emballage och förslutningar av plast som används inom kontraktet och som uppfyller följande:

 • Plastförpackningen1 samt eventuell förslutning2 ska vara tillverkad av monomaterial3 av en av följande plaster alternativt enkelt separerbara4 delar av följande plaster:
  • Polyeten (PE)
  • Polypropen (PP)
  • Ofärgad Polyetentereftalat (PET)
 • Metalldelar ska inte ingå i förpackningen1, förslutningen2 eller etiketten.
 • Plastförpackningen ska inte vara infärgad med kimrök (carbon black)
 • Plastförpackningen ska inte ha tryck som täcker mer än 60% av förpackningens yta.
 • Etiketter ska vara möjliga att tvätta bort vid temperaturer lägre än 60°C samt inte täcka mer än 60% av förpackningens yta.
 • Etiketter på plastförpackningarna ska uppfylla ett av följande krav:
  • Etiketter ska bestå av samma material som förpackningen
  • Om förpackningen består av PET så ska etiketten vara av PP eller PE och inte täcka mer än 60% av förpackningen yta.

Undantag:

 • Förpackningar i expanderad styren (EPS) undantas kravet om entreprenören kan påvisa att dessa insamlas och materialåtervinns.
 • Förpackningar med en UV-skyddande funktion undantas kravet om infärgning med kimrök (carbon black).

1Plastförpackningen omfattar både hårda och mjuka plastförpackningar till exempel dunk, burk, storsäck, påse, tråg, krymp- och sträckfilm, styva plastband eller liknande.

2Förslutning omfattar: tejp, lock

3Monomaterial avser plaster som i sin materialsammansättning består av en typ av plastpolymer, exempelvis polyeten.

4Separerbara delar avser förpackningsdelar som enkelt kan tas isär innan de lämnas till återvinning.                            

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts