Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Mät och kontrollplan för ljud och buller

Krav ID
10540
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Entreprenör ska, i samråd med Beställaren upprätta mät- och kontrollplan för ljud och buller. 

Ljudsakkunnig ska anlitas för samråd om kontroll- och mätprogram.
Entreprenören ska följa uppgjorda mätplaner och dokumentera mätningarna.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts