Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Klimatkrav drivmedel bulkinköp

Krav ID
11486
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Användningen av drivmedel som levereras enligt kontraktet ska ha ett maximalt utsläpp av växthusgaser på 15,9 gCO2e/MJ (LCA)1.

Beräkningen av maximalt utsläpp av växthusgaser, samt metod för redovisning av råvaror och ursprungsländer, ska kontinuerligt ligga i linje med mörkgrön nivå enligt Statens energimyndighets STEMFS 2021:1 föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel.

Leverans på massbalansnivå tillåts ej och såld volym förnybart drivmedel får inte omfattas av rapporteringen inom Lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen eller dubbelräknas mot flera kunder.

Varje drivmedelsleverantör ska ha en oberoende tredjepartsgranskare som granskar leverantörens faktiska inköp bakåt i leverantörskedjan samt kundavtal.

1Enheten gCO2e/MJ (LCA) syftar på mängd utsläpp av växthusgaser (koldioxidekvivalenter) per energienhet, sett till hela drivmedlets livscykel.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Klimatkrav drivmedel bulkinköp

Krav ID
11486
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Användningen av drivmedel som levereras enligt kontraktet ska ha ett maximalt utsläpp av växthusgaser på 31,9 gCO2e/MJ (LCA)1.

Beräkningen av maximalt utsläpp av växthusgaser, samt metod för redovisning av råvaror och ursprungsländer, ska kontinuerligt ligga i linje med ljusgrön nivå enligt Statens energimyndighets STEMFS 2021:1 föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel.

Leverans på massbalansnivå tillåts ej och såld volym förnybart drivmedel får inte omfattas av rapporteringen inom Lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen eller dubbelräknas mot flera kunder.

Varje drivmedelsleverantör ska ha en oberoende tredjepartsgranskare som granskar leverantörens faktiska inköp bakåt i leverantörskedjan samt kundavtal.

1Enheten gCO2e/MJ (LCA) syftar på mängd utsläpp av växthusgaser (koldioxidekvivalenter) per energienhet, sett till hela drivmedlets livscykel.

Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts