Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Alternativa drivmedel

Krav ID
10699:2
Kriterienivå
Spjutspetsnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Särskilda kontraktsvillkor att använda i de fall tjänsten utförs med en bestämd fordonsflotta:

Samtliga fordon som används för att utföra transporttjänsten ska drivas med förnybart drivmedel.
Med förnybara menas:

 • Bioetanol (ED95/E85/75)
 • El producerad med vatten-, vind-, sol-, vågkraft och/eller biobränslen. Grön el-avtal ska finnas där fordonen långtidsladdar.
 • Fordonsgas om biogas. Kravet är möjligt att uppfylla med grön gas-avtal.
 • Biodiesel (HVO 100, RME100 eller annan FAME100)
 • Vätgas

Särskilda kontraktsvillkor att använda i de fall tjänsten utförs i nätverk med många fordon:

Andel fossil energi (tank-to-wheel) Av den totala mängden energi som används för hela transporttjänstens fordonsflotta får max 10 procent vara av fossilt ursprung (enligt Tank-to-Wheel, utsläpp vid förbränning från bränsletanken till hjulen). Gas inköpt enligt ”Grön gas-principen” godkänns.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Alternativa drivmedel

Krav ID
10699:2
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Särskilda kontraktsvillkor att använda i de fall tjänsten utförs med en bestämd fordonsflotta:

Minst 70% av fordonen som används för att utföra transporttjänsten ska drivas med förnybart drivmedel.

Med förnybara menas:

 • Bioetanol (ED95/E85/75)
 • El producerad med vatten-, vind-, sol-, vågkraft och/eller biobränslen. Grön el-avtal ska finnas där fordonen långtidsladdar.
 • Fordonsgas om biogas. Kravet är möjligt att uppfylla med grön gas-avtal.
 • Biodiesel (HVO 100, RME100 eller annan FAME100)
 • Vätgas

Särskilda kontraktsvillkor att använda i de fall tjänsten utförs i nätverk med många fordon:

Andel fossil energi (tank-to-wheel) Av den totala mängden energi som används för hela transporttjänstens fordonsflotta får max 30 procent vara av fossilt ursprung (enligt Tank-to-Wheel, utsläpp vid förbränning från bränsletanken till hjulen). Gas inköpt enligt ”Grön gas-principen” godkänns.

Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Alternativa drivmedel

Krav ID
10699:2
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Särskilda kontraktsvillkor att använda i de fall tjänsten utförs med en bestämd fordonsflotta:

Minst hälften av fordonen som används för att utföra transporttjänsten ska drivas med förnybart drivmedel.

Med förnybara menas:

 • bioetanol (ED95/E85/75)
 • el producerad med vatten-, vind-, sol-, vågkraft och/eller biobränslen. Grön el-avtal ska finnas där fordonen långtidsladdar.
 • fordonsgas om biogas. Kravet är möjligt att uppfylla med grön gas-avtal.
 • biodiesel (HVO 100, RME100 eller annan FAME100)
 • vätgas

Särskilda kontraktsvillkor att använda i de fall tjänsten utförs i nätverk med många fordon

Bland de fordon som används för att köra vårt gods, skall det finnas minst xx stycken fordon som drivs förnybart.

Med förnybart menas:

 • Bioetanol (ED95/E85/75)
 • El producerad med vatten-, vind-, sol-, vågkraft och/eller biobränslen. Grön el-avtal ska finnas där fordonen långtidsladdar.
 • Fordonsgas om biogas. Kravet är möjligt att uppfylla med grön gas-avtal.
 • Biodiesel (HVO 100, RME100 eller annan FAME100)
 • Vätgas