Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Socialt ansvarsfull odling

Krav ID
10397:2
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Råvara av frukt och/eller grönsaker som levereras enligt kontraktet ska vara odlade under arbetsförhållanden som är förenliga med:

  • ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet, organisationsrätt samt arbetarskydd och arbetsmiljö (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182, 155 och 187).
  • Den arbetsrätt och arbetsmiljörätt som gäller där arbetet utförs. Om lagstiftningen inte lever upp till ILO:s kärnkonventioner ska konventionerna gälla.
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts