Start

Socialt ansvarsfull odling

Nivå: Basnivå. Finns även som Spjutspetsnivå

Genom att välja varor där hänsyn har tagits till arbetsvillkoren vid odlingen främjas goda arbetsförhållanden. Långsiktig hållbarhet innebär att hänsyn tas även till miljö och ekonomisk hållbarhet för odlarna.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10397:1
Grupp:
Socker och ris