Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Vildfångad fisk och skaldjur

Krav ID
10399:2
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Produkter av vildfångad fisk-/skaldjursråvara ska komma från livskraftiga bestånd som upprätthålls genom ett uthålligt uttag där fisk- och skaldjursresurser inte överexploateras. Dessutom ska följande krav uppfyllas:

  • Strukturen, produktiviteten och mångfalden i ekosystemet ska bevaras genom att valda fiskeredskap är anpassade för att minimera negativa effekter på andra arter i form av bifångster och skadade habitat.   
  • Det aktuella fisket ska ha en ändamålsenlig förvaltning. Det kan exempelvis ske genom en förvaltningsplan eller annat system för beståndsuppskattning och rådgivning som kan inkludera överenskommelser kring åtgärder om beståndet minskar.
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts