Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

Vildfångad fisk och skaldjur

Hållbart fiske sker på bestånd som är långsiktigt livskraftiga och utan att överskrida den biologiska reproduktionsförmågan. Upphandlande myndigheter kan bidra till att bestånd inte överutnyttjas och att ekosystemen bevaras genom att ställa krav på att den råvara som köps in kommer från livskraftiga bestånd och att fisket anpassar fiskemetoder för att minimera negativa effekter på andra arter i form av bifångster och skadade habitat.

KravID

10399:2

Kriterienivå

Basnivå

Kriterietyp

Teknisk specifikation

Kriterietext

Produkter av vildfångad fisk-/skaldjursråvara ska komma från livskraftiga bestånd som upprätthålls genom ett uthålligt uttag där fisk- och skaldjursresurser inte överexploateras. Dessutom ska följande krav uppfyllas:

  • Strukturen, produktiviteten och mångfalden i ekosystemet ska bevaras genom att valda fiskeredskap är anpassade för att minimera negativa effekter på andra arter i form av bifångster och skadade habitat.   
  • Det aktuella fisket ska ha en ändamålsenlig förvaltning. Det kan exempelvis ske genom en förvaltningsplan eller annat system för beståndsuppskattning och rådgivning som kan inkludera överenskommelser kring åtgärder om beståndet minskar.