Start

Vildfångad fisk och skaldjur

Nivå: Basnivå

Hållbart fiske sker på bestånd som är långsiktigt livskraftiga och utan att överskrida den biologiska reproduktionsförmågan. Upphandlande myndigheter kan bidra till att bestånd inte överutnyttjas och att ekosystemen bevaras genom att ställa krav på att den råvara som köps in kommer från livskraftiga bestånd och att fisket anpassar fiskemetoder för att minimera negativa effekter på andra arter i form av bifångster och skadade habitat.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10399:2
Grupp:
Fisk och skaldjur