Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Transport av djur till slakt

Krav ID
10762:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Köttråvara ska komma från djur där transporttiden till slakt inte varit längre än åtta timmar. Med transporttid menas den tid det tar för en transport från avsändningsort till bestämmelseort, inklusive i- och urlastning.

Om transporttiden till närmaste slakteri överstiger åtta timmar, får transporttiden i enstaka fall förlängas med högst tre timmar om fordonen uppfyller följande villkor för långa transporter:

  • Det ska finnas möjlighet att nå djuren för inspektion.
  • Det ska vara möjligt att ge djuren vatten på transporten.
  • Det ska finnas tillfredställande ventilations- och temperaturregleringssystem, som kan anpassas efter den inre och yttre temperaturen.
  • Det ska finnas skiljeväggar för att kunna skapa olika avdelningar anpassade efter djurens behov.
  • Det ska finnas tillräckligt mycket strö för djurets komfort.
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts