Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Naturbeteskött - Betesdrift på naturbetesmark - nötkött

Krav ID
10769:1
Kriterienivå
Spjutspetsnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Nötkött ska komma från djur som har givits möjlighet att vistats ute och haft tillgång till bete under hela dygnet under betessäsongen. Betesdriften ska under minst halva betesperioden ske på naturbetesmarker, det vill säga naturliga gräsmarker som inte har gödslats (förutom betesdjurens naturliga avföring), plöjts, bevattnats eller bearbetats maskinellt på minst 20 år.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts