Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Tuggbart och manipulerbart strömedel - griskött

Krav ID
10439:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Griskött ska komma från grisar som dagligen har haft tillgång till strömedel som halm, torv eller spån. Strömedel till grisar ska vara av förändringsbar karaktär samt ges i sådan mängd att grisarnas sysselsättningsbehov och komfortbehov tillgodoses.

Under veckan före grisning ska suggor och gyltor ha tillgång till strömedel som ger dem möjlighet att utföra bobyggnadsbeteenden.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts