Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölk

Krav ID
11385
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Nötkött och/eller mjölkprodukter ska komma från produktion där kalvarna har fri tillgång till grovfoder senast från 2 veckors ålder och upp till 6 månaders ålder.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts