Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Returlådor

Krav ID
10393:2
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Hel, färsk frukt och grönt ska levereras i returlådor från leverantör till kök, det vill säga en återanvändningsbar förpackning som är utformad för att under sin livscykel återanvändas i ett återanvändningssystem enligt SS-EN 13429:2004.1 ”Förpackningar – Återanvändning” eller likvärdig standard.  

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts