Start

Returlådor

Nivå: Basnivå

Användande av returlådor minimerar användandet av engångsemballage samtidigt som det möjliggör för en enklare och effektivare hantering i varuflödet. Kravet syftar till att minska antalet engångsemballage inom livsmedel, främst wellpapp, och därmed bidra till ett effektivare resursutnyttjande.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10393:2
Grupp:
Förpackningar livsmedel