Start

Förpackningar livsmedel

Hållbarhetskriterier för förpackningar styr mot cirkulära lösningar inom livsmedel. Livsmedelssektorn är ett inköpsområde med stora plastflöden. Hållbarhetskrav kan göra skillnad för miljön och klimatet. Offentlig upphandling kan styra inköp mot val som kan effektivisera användningen och minska miljöpåverkan från plast.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Förpackningar livsmedel
Ladda nerBeskrivning
ReturlådorBasnivåTeknisk specifikation
Lösningar för mer cirkulära förpackningar inom livsmedelssektornBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Materialåtervinningsbara plastförpackningar (Design for recycling)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Materialåtervunnen dryckesförpackning och/eller köttråg i PET-plast (r-PET)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Plastförpackningar i förnybar råvaraAvancerad nivåTilldelningskriterier
Returlådor för ökad cirkularitetAvancerad nivåTeknisk specifikation
Materialåtervinningsbara plastförpackningar omfattande primärförpackning (Design for recycling)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor