Start

Förpackningar livsmedel

Livsmedelssektorn är ett inköpsområde med stora plastflöden, där förpackning och emballage utgör cirka 30 procent. Genom att effektivisera användningen av plast, styra inköp mot hållbara val och ställa hållbara krav i offentlig upphandling kan vi minska miljöpåverkan från plast och styra mot cirkulära lösningar.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Förpackningar livsmedel
Ladda nerBeskrivning
ReturlådorBasnivåTeknisk specifikation
Lösningar för mer cirkulära förpackningar inom livsmedelssektornBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Materialåtervinningsbara plastförpackningar (Design for recycling)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Materialåtervunnen dryckesförpackning och/eller köttråg i PET-plast (r-PET)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Plastförpackningar i förnybar råvaraAvancerad nivåTilldelningskriterier
Returlådor för ökad cirkularitetAvancerad nivåTeknisk specifikation