Start

Lösningar för mer cirkulära förpackningar inom livsmedelssektorn

Nivå: Basnivå

Mer cirkulära flöden av förpackningar ska möjliggöra materialåtervinning samt säkerställa att det inte uppstår ökat matsvinn, produktionsspill eller transportskador.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11458
Grupp:
Förpackningar livsmedel