Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Materialåtervinningsbara plastförpackningar (Design for recycling)

Krav ID
11459
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

De sekundär och/eller tertiärförpackningar i plast som används inom kontraktet ska vara designade för materialåtervinning. Plastförpackningar och förslutningar av plast ska uppfylla följande:

Plastförpackningen1 samt eventuell plastförslutning2 ska vara tillverkad av monomaterial3 av en av följande plaster, alternativt separerbara4 delar av följande plaster:

  •  Polyeten (PE)
  • Polypropen (PP)
  • Ofärgad Polyetentereftalat (PET)

Metalldelar ska inte ingå i förpackningen1, förslutningen2 eller etiketten.

Plastförpackningen ska inte vara infärgad med kimrök (carbon black)

Plastförpackningen ska inte ha tryck som täcker mer än 60 % av förpackningens yta

Etiketter ska vara möjliga att tvätta bort vid temperaturer lägre än 60°C, samt ska inte täcka mer än 40 % av förpackningens yta

  • Etiketter på plastförpackningarna ska uppfylla ett av följande krav:
    • Etiketter ska bestå av samma material som förpackningen
    • Om förpackning består av PET så ska etiketten bestå av PP eller PE och inte täcka mer än 40 % av förpackningens yta

Undantag. Eventuella tätningar och oblat5 undantas under förutsättning att de är lätt separerbarafrån förpackning och förslutning.

1Plastförpackningen omfattar hårda och mjuka förpackningar, till exempel flaska, burk, påse, tråg eller liknande.

2Förslutning omfattar kapsyler och lock.

3Monomaterial är plaster som i sin materialsammansättning består av en typ av plastpolymer, exempelvis polyeten.

4Separerbara delar avser förpackningsdelar som enkelt kan tas isär av slutanvändaren utan behov av verktyg, innan de lämnas till återvinning. Notera också att en EVOH-barriär på max 2 % kan accepteras i en PE-fraktion och anses då inte vara ett flerskiktsmaterial utan fungerar i befintlig återvinningsprocess.

5Tätningar och oblat omfattar förseglingar som till exempel folie eller flerskiktsmaterial som förseglar vissa förpackningar för livsmedel, exempelvis askar för bordsmargarin, leverpastej, ketchupflaskor. 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts