Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Materialåtervinningsbara plastförpackningar (Design for recycling)

Krav ID
11459:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Leverantören ska vid utförande av kontraktet använda sekundära och/eller tertiära förpackningar i plast som ska vara designade för materialåtervinning. Plastförpackningar och förslutningar av plast ska uppfylla följande:

Plastförpackningen1 samt eventuell plastförslutning2 ska vara tillverkad av monomaterial3 av en av följande plaster, alternativt separerbara4 delar av följande plaster:

  • Polyeten (PE)
  • Polypropen (PP)
  • Ofärgad Polyetentereftalat (PET)

Metalldelar ska inte ingå i förpackningen1, förslutningen2 eller etiketten.

Plastförpackningen ska inte vara infärgad med kimrök (carbon black).

Plastförpackningen ska inte ha tryck som täcker mer än 60 % av förpackningens yta.

Etiketter

Etiketter på plastförpackningarna ska uppfylla ett av följande två krav:

  1. Etiketter ska bestå av samma material som förpackningen.
  2. Om förpackning består av PET så ska etiketten bestå av PP eller PE.

Etiketter ska vara möjliga att tvätta bort enligt följande:

  • Förpackningar av PE och PP ska ha etiketter med vattenlösligt lim, som kan tvättas bort vid temperaturer lägre än 60°C.
  • Förpackningar av PET ska ha etiketter som är möjliga att tvätta bort i alkalisk lösning vid temperatur lägre än 70 °C för PET.

Etiketter ska inte täcka mer än 60 % av förpackningens yta.

1Plastförpackningen omfattar hårda och mjuka förpackningar, till exempel burk, påse, tråg, svepfilm eller emballage eller liknande.

2Förslutning omfattar lock, påsförslutare, buntband, eller liknande.

3Monomaterial är plaster som i sin materialsammansättning består av en typ av plastpolymer, exempelvis polyeten.

4Separerbara delar avser förpackningsdelar som enkelt kan tas isär av slutanvändaren utan behov av verktyg, innan de lämnas till återvinning. Notera också att en EVOH-barriär kan accepteras förutsatt att EVOH-barriären kan hanteras i befintlig återvinningsprocess för respektive plasttyp. Leverantören ska på begäran under kontraktstiden kunna styrka att kontraktsvillkoret uppfylls.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts