Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Plastförpackningar i förnybar råvara

Krav ID
11461
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

För att erhålla [poäng eller prisavdrag] vid anbudsutvärderingen ska leverantören i sitt anbud intyga att plastförpackningar som används inom ramen för kontraktet består av förnybar råvara från spill- och biprodukter.Leverantören ska i sitt anbud ange hur stor procentuell andel den förnybara råvaran utgör.

Följande produkter ska minst omfattas: [ange vilken eller vilka produkter].

Leverantören ska på begäran redovisa beräkningen av andel förnybar råvara samt vilket ursprung den förnybara råvaran har. Beräkningen kan göras enligt principen om massbalansunder en definierad tidsperiod via förpackningsleverantörens kontroll och rapportering.

1Med spill-och biprodukt avses råvara som är en restprodukt från en annan produktionsprocess, till exempel celluosa eller stärkelse.

2Massbalans kan tillämpas med olika metoder som mäter produktutbytet med spårbarhet till produktion och råvara vid övergång till återvunna och förnybara råvaror. Läs mer om olika metoder för massbalans

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts