Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Ekologisk produktion och socialt ansvarsfull odling - kaffe, te och kakao

Krav ID
11127:1
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Leverantörens åtagande:

Leverantören ska från och med att kontraktet startar endast leverera produkter av kaffe, te och kakao som uppfyller kriterier enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och är odlade under arbetsförhållanden som är förenliga med:

  • ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182)
  • FN:s barnkonvention artikel 32
  • Den arbetsmiljölagstiftning samt arbetsrätt som gäller i tillverkningslandet.
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts