Start

Ekologisk produktion och socialt ansvarsfull odling - kaffe, te och kakao

Nivå: Avancerad nivå

Det ekologiska jordbruket ska respektera naturens ekosystem och olika naturliga kretslopp och sträva efter att upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord, vatten och växternas livskraft. Vid produktion av kaffe och kakao kan även social hänsyn särskilt beaktas. 

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11127:1
Grupp:
Kaffe, te och kakao