Start

Kaffe, te och kakao

Produktionen av kaffe, te och kakaoprodukter sker i länder med tropiskt eller subtropiskt klimat där export av dessa grödor är en viktig inkomstkälla för många människor på landsbygden samtidigt som produktionen har stor påverkan på den omgivande miljön och människors välbefinnande. Gemensamt med kaffe, te och kakaoodling är också att plantorna är känsliga för vädersvängningar och därmed hotas skördarna i hög grad av pågående klimatförändringar. Att ta miljömässig och social hänsyn vid upphandling av kaffe, te och kakao kan bidra till en mer hållbar odling och produktion av dessa produkter.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Kaffe, te och kakao
Ladda nerBeskrivning
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikation
Ekologisk produktion och socialt ansvarsfull odling - kaffe, te och kakaoAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Miljömässigt hållbar odling – kaffe, te och kakaoAvancerad nivåTeknisk specifikation
Socialt ansvarsfull odling - kaffe, te och kakaoBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Socialt ansvarsfull odling och rättvis handel - kaffe, te och kakaoAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor