Start

Socialt ansvarsfull odling och rättvis handel - kaffe, te och kakao

Nivå: Avancerad nivå

Odling av kaffe, te och kakao sker ofta i länder med utbredd fattigdom och odlarna lever under instabila ekonomiska förhållanden, bland annat på grund av instabila världsmarknadspriser. Att välja varor som vid odlingen främjar socialt ansvar och även bidrar till rättvisa handelsvillkor kan bidra till att de ekonomiska förutsättningarna för odlarna förbättras.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11272
Grupp:
Kaffe, te och kakao