Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Socialt ansvarsfull odling och rättvis handel - kaffe, te och kakao

Krav ID
11272
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Leverantörens åtagande:

Leverantören ska från och med att kontraktet startar endast leverera produkter av kaffe, te och kakao är odlade under förhållanden som är förenliga med:

  • ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182)
  • FN:s barnkonvention artikel 32.
  • Den arbetsrättslagstiftning som gäller där arbetet utförs.

Odlaren ska dessutom garanteras:

  • Kostnadstäckande minimiersättning.
  • Extra prispremie för investering.
  • Möjlighet till förfinansiering för odlaren.
  • Långsiktiga handelsrelationer mellan producent och importör.
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts