Start

Miljömässigt hållbar odling – kaffe, te och kakao

Nivå: Avancerad nivå

Odling av kaffe, te och kakaoprodukter sker i tropiskt och subtropiskt klimat och kan ha stor påverkan på miljö, klimat och lokala ekosystem. Upphandlande myndigheter kan efterfråga att konventionellt odlade kaffe, te och kakaoprodukter uppfyller miljökrav, exempelvis att naturliga och särskilt känsliga ekosystem ska skyddas.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11126:1
Grupp:
Kaffe, te och kakao