Start

Socialt ansvarsfull odling - kaffe, te och kakao

Nivå: Basnivå

Vid odling av kaffe, te och kakao finns risk för oskäliga arbetsvillkor. Att välja varor som vid odlingen främjar goda arbetsförhållanden skapar förutsättningar för långsiktigt hållbara produktionssystem, där även hänsyn tas till miljö och ekonomisk hållbarhet för odlarna.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
10403:1
Grupp:
Kaffe, te och kakao