Start

Arbetsrättsliga villkor

Genom att ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandling kan offentlig sektor bidra till att förbättra arbetsvillkoren för arbetstagare som utför offentligt upphandlande kontrakt. I vissa fall är upphandlande myndigheter och enheter skyldiga att ställa villkoren.

Skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor 

Upphandlande myndigheter och enheter är i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor. Syftet är att säkerställa sunda arbetsvillkor för arbetare som utför offentliga kontrakt. Om arbetet utförs i Sverige ska de arbetsrättsliga villkoren fastställas enligt ett centralt kollektivavtal. Om arbetet utförs i andra länder ska de arbetsrättsliga villkoren fastställas i enlighet med ILO:s kärnkonventioner. 

Arbetsrättsliga villkor i upphandlingsreglerna 

Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal 

Om arbetet utförs i Sverige ska arbetsrättsliga villkoren fastställas enligt ett centralt kollektivavtal

Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal

Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor 

Om arbetet utförs i andra länder ska de arbetsrättsliga villkoren fastställas i enlighet med ILO:s kärnkonventioner.

Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor 

Mallar arbetsrättsliga villkor 

Ta del av Upphandlingsmyndighetens mallar som kan användas för att genomföra upphandlingar med arbetsrättsliga villkor.  

Vår kriterietjänst: Arbetsrättsliga villkor

Nationella upphandlingsstrategin 

Den nationella upphandlingsstrategins sjunde mål beskriver målsättningarna för social hänsyn i offentlig upphandling.

Nationella upphandlingsstrategin 

Relaterade länkar och dokument 

Frågor och svar om arbetsrättsliga villkor

Här är ett urval av frågor vi har besvarat om arbetsrättsliga villkor. Du hittar fler frågor och svar i vår Frågeportal.