Start

Arbetsrättsliga villkor

Genom att ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandling kan offentlig sektor bidra till att förbättra arbetsvillkoren för arbetstagare som utför offentligt upphandlande kontrakt. I vissa fall är upphandlande myndigheter och enheter skyldiga att ställa villkoren.

Skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor 

Upphandlande myndigheter och enheter är i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor. Syftet är att säkerställa sunda arbetsvillkor för arbetare som utför offentliga kontrakt. Om arbetet utförs i Sverige ska de arbetsrättsliga villkoren fastställas enligt ett centralt kollektivavtal. Om arbetet utförs i andra länder ska de arbetsrättsliga villkoren fastställas i enlighet med ILO:s kärnkonventioner. 

Arbetsrättsliga villkor i upphandlingsreglerna 

Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal 

Om arbetet utförs i Sverige ska arbetsrättsliga villkoren fastställas enligt ett centralt kollektivavtal

Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal

Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor 

Om arbetet utförs i andra länder ska de arbetsrättsliga villkoren fastställas i enlighet med ILO:s kärnkonventioner.

Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor 

Mallar arbetsrättsliga villkor 

Ta del av Upphandlingsmyndighetens mallar som kan användas för att genomföra upphandlingar med arbetsrättsliga villkor.  

Vår kriterietjänst: Arbetsrättsliga villkor

Nationella upphandlingsstrategin 

Den nationella upphandlingsstrategins sjunde mål beskriver målsättningarna för social hänsyn i offentlig upphandling.

Nationella upphandlingsstrategin