Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Materialåtervinningsbara plastförpackningar (Design for recycling)

Krav ID
11467
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

De sekundära (avdelningsförpackningar) och/eller tertiära (transportförpackningar) plastförpackningar som används inom kontraktet ska vara designade för materialåtervinning. Plastförpackningar och förslutningar av plast ska uppfylla följande:

 • Plastförpackningen1 samt eventuell förslutning2 ska vara tillverkad av monomaterial3 av en av följande plaster, alternativt separerbara4 delar av följande plaster:
  • Polyeten (PE)
  • Polypropen (PP)
  • Ofärgad Polyetentereftalat (PET)
 • Metalldelar ska inte ingå i förpackningen1, förslutningen2 eller etiketten.
 • Plastförpackningen ska inte vara infärgad med kimrök (carbon black)
 • Plastförpackningen ska inte ha tryck som täcker mer än 60 % av förpackningens yta
 • Etiketten ska vara möjlig att tvätta bort vid temperaturer lägre än 60°C samt inte täcka mer än 60 % av förpackningens yta
 • Etiketter på plastförpackningarna ska uppfylla ett av följande krav:
  • Etiketter ska vara av samma material som förpackningen
  • Om förpackning av PET så ska etiketten vara av PP eller PE. 

Undantag

Eventuella tätningar undantas förutsatt att de är lätt separerbara från förpackning och förslutning.

1Plastförpackningen omfattar både hårda och mjuka förpackningar till exempel flaska, burk, påse, tråg eller liknande.

2Förslutning omfattar: kapsyler/lock.

3Monomaterial är plaster som i sin materialsammansättning består av en typ av plastpolymer, exempelvis polyeten.                                         

 4Separerbara delar avser förpackningsdelar som enkelt kan tas isär innan de lämnas till 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts