Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Formaldehyd

Krav ID
10019:4
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Halten fri och delvis hydolyserbar1 formaldehyd (CAS-nr 50-00-0) ska inte överstiga 20 mg/kg (20 ppm) i de textilier som levereras enligt kontraktet.

Undantag

Skyddskläder som omfattas av förordning (EU) 2016/425 ”Personal Protective Equipment (PPE)” undantas kravet.

1Hydrolys är en kemisk reaktion där molekyler spjälkas/delas vid tillsats av vatten.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Formaldehyd

Krav ID
10019:4
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Halten fri och delvis hydolyserbar1 formaldehyd (CAS-nr 50-00-0) ska inte överstiga 75 mg/kg (75 ppm) i de textilier som levereras enligt kontraktet.

1Hydrolys är en kemisk reaktion där molekyler spjälkas/delas vid tillsats av vatten.

Miljömål
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts