Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Migration av bisfenoler från polykarbonatplast i produkter CE-märkta som leksaker

Krav ID
11018:2
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

För produkter CE-märkta som leksaker som innehåller polykarbonat ska migrationen av bisfenolerna i tabellen nedan inte överstiga 0,04 mg/l.

Tabell över begränsade bisfenoler och deras cas-nr

Ämne CAS-nr
Bisfenol A 80-05-7
Bisfenol B 77-40-7
BIsfenol F 2467-02-09

Undantag:

  • Delar av polykarbonat som är oåtkomliga för barn eller som utgör mindre än fem viktsprocent av produkten.
  • Elektroniska leksaker.
Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Migration av bisfenoler från polykarbonatplast i produkter CE-märkta som leksaker

Krav ID
11018:2
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

För produkter CE-märkta som leksaker som innehåller polykarbonat ska migrationen av bisfenol A inte överstiga 0,04 mg/l.

Undantag:

  • Delar av polykarbonat som är oåtkomliga för barn eller som utgör mindre än fem viktsprocent av produkten.
  • Elektroniska leksaker
Miljömål
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts