Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Migration av nitrosaminer från produkter CE-märkta som leksaker

Krav ID
11032:2
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

För produkter CE-märkta som leksaker som innehåller gummi (elastomerer) ska migrationen för nitrosaminer inte överstiga 0,01 mg/kg respektive 0,1 mg/kg för nitroserbara ämnen.

Undantag:

Delar av gummi (elastomerer) som är oåtkomliga för barn eller som utgör mindre än fem viktsprocent av produkten.

1 Kravet omfattar produkter som har utformats eller är avsedda som leksaker inklusive hobbymaterial för barn under 14 år, oavsett om det är produktens enda syfte eller inte.
Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts