Start

Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - griskött

Nivå: Avancerad nivå

Utöver bedövning vid kastrering, kan smärtlindring i samband med ingreppet göra så att effekten av bedövningen förlängs och har även visats minska mängden smärtrelaterade beteenden efter ingreppet .1 Upphandlande myndigheter kan genom att ställa krav på smärtlindring utöver att bedövning alltid ska användas, bidra till att operativa ingrepp medför mindre stress och smärta för djuren.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11397
Grupp:
Griskött