Start

Ingående ämnens miljöfarlighet

Nivå: Avancerad nivå

Det är viktigt att undvika spridning av miljöfarliga ämnen i miljön. Kravet begränsar miljöfarliga ämnen som ingår i produkten.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11363
Grupp:
Kosmetiska produkter