Start

Förbrukningsartikelns klimatpåverkan

Nivå: Basnivå

Syftet med kravet är att premiera leverantörer som kan ge information om engångshandskens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. 

Kriterieinformation

Typ:
Tilldelningskriterier
Id:
11318:1
Grupp:
Generella kriterier förbrukningsartiklar