Start

Främja innovationsupphandlingar genom stöd i form av upphandlings- och innovationskompetens till beställare

Främja innovationsupphandlingar genom stöd i form av upphandlings- och innovationskompetens till beställare
Rubrik
Främja innovationsupphandlingar genom stöd i form av upphandlings- och innovationskompetens till beställare
Beskrivning
Slutredovisning av regeringsuppdraget att främja innovationsupphandlingar genom stöd i form av upphandlings- och innovationskompetens till beställare.
Format
Filstorlek
0 KB
Ladda ner

I den här rapporten slutredovisar Upphandlingsmyndigheten det två-åriga regeringsuppdraget Främja innovationsupphandlingar genom stöd i form av upphandlings- och innovationskompetens till beställare, mars 2019.