Start

Korruption i offentlig upphandling – vad är det och hur kan det förebyggas?

Publicerad 25 oktober 2017
  • Vägledning/skrift
  • Publikation 2017
  • Antikorruption/Jäv
Korruption i offentlig upphandling – vad är det och hur kan det förebyggas?
Rubrik
Korruption i offentlig upphandling – vad är det och hur kan det förebyggas?
Beskrivning
I denna vägledning samlas grundläggande fakta om korruption i samband med offentlig upphandling.
Format
Filstorlek
5.9 MB

Syftet med vägledningen är att ge en inblick i hur korruption i offentlig upphandling kan yttra sig och till att ge kunskap och utgöra diskussionsunderlag för hur korruption i offentlig upphandling kan förebyggas. I ett avsnitt finns konkreta förslag till organisatoriska åtgärder för att förebygga korruption. I ett annat avsnitt finns tips på hur tjänstemän kan tänka och agera för att undvika och förebygga korruption. I ett tredje avsnitt fokuseras särskilt på jäv och hur detta kan förebyggas. Vägledningen riktar sig främst till upphandlande myndigheter och enheter. Dels till dem som genomför anskaffningar på olika sätt, det vill säga upphandlare och inköpare, dels till dem som har mandat att genomföra organisatoriska förändringar eller som har beställarrätt, det vill säga chefer på olika nivåer och förtroendevalda politiker. Även leverantörer till den offentliga sektorn är en målgrupp för vägledningen. Bland annat belyses ett par skillnader mellan privat och offentlig sektor i frågor som rör korruption. Skriften har tagits fram med stöd av Institutet Mot Mutor (IMM).