Start

Matnyttigt och samhällsnyttigt – Rapport om hur strategiska offentliga inköp av livsmedel bidrar till samhällsnytta

Publicerad 14 april 2021
  • Rapport
  • Publikation 2021
  • Livsmedel och måltidstjänster
Matnyttigt och samhällsnyttigt
Rubrik
Matnyttigt och samhällsnyttigt – Rapport om hur strategiska offentliga inköp av livsmedel bidrar till samhällsnytta
Beskrivning
I denna rapport har vi analyserat inköps- och klimatdata för åren 2016 till 2019 för att undersöka klimatpåverkan till följd av livsmedelinköp, i vilken omfattning våra hållbarhetskriterier används samt hur användning av kriterierna påverkar priset.
Format
Filstorlek
2.5 MB

I den här rapporten presenterar vi resultatet från en studie av inköpsdata kopplat till livsmedel som vi har genomfört under 2020. Vi har använt DKAB/Mashies inköpsstatistik för perioden 2016–2019. Studien visar att de offentliga livsmedelsinköpen blir alltmer hållbara, Upphandlingsmyndighetens kriterier används i ökande omfattning och klimatpåverkan till följd av livsmedelsinköpen minskar. Studien pekar också på att ett strategiskt inköpsarbete med hållbarhetskrav i upphandlingar inte bara är bra för miljön utan även kan ge lägre kostnader.