Start

Offentlig avtalssamverkan - om så kallade Hamburgsamarbeten och inköpscentralers möjlighet att bedriva grossistverksamhet

Publicerad 10 maj 2017
  • Rapport
  • Publikation 2017
  • Samordning av inköpsverksamhet
  • Inköpscentraler
Offentlig avtalssamverkan
Rubrik
Offentlig avtalssamverkan - om så kallade Hamburgsamarbeten och inköpscentralers möjlighet att bedriva grossistverksamhet
Beskrivning
Den här rapporten handlar om både undantaget vid Hamburgsamarbeten och möjligheten för inköpscentraler att bedriva grossistverksamhet.
Format
Filstorlek
2.5 MB

Den 1 januari 2017 trädde tre nya lagar som reglerar den offentliga upphandlingen i kraft. I de nya lagarna LOU, LUF och LUK ingår bland annat bestämmelser om undantag från upphandlingsreglerna vid samarbeten mellan upphandlande myndigheter och enheter - så kallade Hamburgsamarbeten. I LOU och LUF finns även bestämmelser som ger inköpscentraler möjlighet att bedriva grossistverksamhet. Regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att analysera både undantaget vid Hamburgsamarbeten och möjligheten för inköpscentraler att bedriva grossistverksamhet. I uppdraget ingår även att ge vägledning om hur regleringen ska tillämpas. Resultatet av det arbetet presenterar vi i den här rapporten.