Start

Förberedande studie om vissa inköpsvärden

Publicerad 28 februari 2019
  • Rapport
  • Publikation 2019
  • Statistik
Förberedande studie om vissa inköpsvärden
Rubrik
Förberedande studie om vissa inköpsvärden
Beskrivning
I denna slutrapport redovisas Upphandlingsmyndighetens slutsatser och förslag på hur insamlingen av inköpsvärden som underlag för nationell statistik bör utformas.
Format
Filstorlek
5.9 MB

Upphandlingsmyndigheten hade under 2018 regeringens uppdrag att, i samverkan med Konkurrensverket och ett antal upphandlande myndigheter och enheter, genomföra en förberedande studie om vilka uppgifter om inköpsvärden som är möjliga och lämpliga att samla in som underlag för nationell statistik. Inom ramen för regeringsuppdraget ska Upphandlingsmyndigheten lämna förslag på hur insamlingen av inköpsvärden fortsättningsvis bör utformas. I slutrapporten rapporten presenteras Upphandlingsmyndighetens slutsatser och förslag.