Start

Statistik om offentlig upphandling 2016

Publicerad 18 november 2016
  • Rapport
  • Publikation 2016
  • Statistik
Statistik om offentlig upphandling 2016
Rubrik
Statistik om offentlig upphandling 2016
Beskrivning
Denna rapport är den första gemensamma rapporten som Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket ger ut med statistik om offentlig upphandling.
Format
Filstorlek
1.9 MB

Denna rapport är den första i Upphandlingsmyndighetens rapportserie inom ramen för uppgiften att utveckla, förvalta och sprida statistik på upphandlingsområdet. Rapporten och statistiken i den har tagits fram i samarbete med Konkurrensverket.