Start

Statistik om offentlig upphandling 2017

Publicerad 14 november 2017
  • Rapport
  • Publikation 2017
  • Statistik
Statistik om offentlig upphandling 2017
Rubrik
Statistik om offentlig upphandling 2017
Beskrivning
Denna rapport är den tredje gemensamma rapporten som Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket ger ut med statistik om offentlig upphandling.
Format
Filstorlek
2.3 MB

Båda myndigheternas intressenter har ett behov av relevant och korrekt statistik om de offentliga affärerna i Sverige. Vi har därför nära samverkan i dessa frågor och rapporten tas fram i samarbete mellan myndigheterna. Rapporten syftar till att ge en aktuell bild av de offentliga affärerna i Sverige. Rapporten inleds med en uppskattning av den offentliga upphandlingens värde. Därefter följer kapitel som beskriver olika aspekter av upphandling: upphandlande myndigheter, regelverk, förfaranden och avtalsformer. Rapporten innehåller även statistik om överprövningar, upphandlingstillsyn och valfrihetssystem. Rapporten avslutas med ett kapitel där vi sätter den svenska utvecklingen i relation till utvecklingen i övriga Europa.