Start

Statistik om offentlig upphandling 2018

Publicerad 28 november 2018
  • Rapport
  • Publikation 2018
  • Statistik
Statistik om offentlig upphandling 2018
Rubrik
Statistik om offentlig upphandling 2018
Beskrivning
Detta är den fjärde gemensamma rapporten med statistik om offentlig upphandling som Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket ger ut.
Format
Filstorlek
14 MB

Med den här rapporten vill vi bidra till ökad kunskap om den offentliga upphandlingen i Sverige. Detta eftersom vi är övertygade om att mer kunskap leder till bättre offentliga affärer till nytta för samhället. I årets rapport har vi identifierat flera trender och tendenser: antalet annonserade upphandlingar är i princip oförändrat, det genomsnittliga antalet anbudsgivare per upphandling fortsätter att minska samtidigt som andelen upphandlingar med endast en anbudsgivare fortsätter att öka, antalet överprövningar minskar efter att ha varit i princip oförändrat i flera år.