Start

Tillämpningsstöd: Arbetsrättsliga villkor vid upphandling enligt ILO:s kärnkonventioner

Publicerad 09 juli 2018
  • Vägledning/skrift
  • Publikation 2018
  • Ansvarsfulla leveranskedjor
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner
Rubrik
Tillämpningsstöd: Arbetsrättsliga villkor vid upphandling enligt ILO:s kärnkonventioner
Beskrivning
Tillämpningsstödet innehåller förklarande texter och kommentarer till kontraktsvillkoren och vägledning om åtgärder för att uppfylla dessa villkor.
Format
Filstorlek
6.2 MB

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram mallar som kan användas av upphandlande myndigheter för att säkerställa socialt ansvarsfulla leveranskedjor för de varor och tjänster som de upphandlar. Tillämpningsstödet innehåller förklarande texter och kommentarer till kontraktsvillkoren om arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och villkor om hållbara leveranskedjor. Det innehåller även en vägledning som närmare beskriver vilka åtgärder som leverantören ska vidta för att uppfylla dessa villkor. Stödet består av kontraktsvillkor för arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner (basnivå), kontraktsvillkor för villkor om hållbara leveranskedjor (avancerad nivå), bilaga 1A - formulär för egenrapportering (basnivå), bilaga 1B - formulär för egenrapportering (avancerad nivå), tillämpningsstöd.